Monitor Polski

M.P.2018.248

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 marca 2018 r.
§  2.  Wytyczne, o których mowa w § 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.