§ 2. - Zmienione wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.

Monitor Polski

M.P.2023.249

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 marca 2023 r.
§  2. 
Wytyczne, o których mowa w § 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.