Zmiany w Wykazie statystycznym towarów, służącym za podstawę zgłoszeń do statystyki celnej.

Monitor Polski

M.P.1937.287.448

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 1937 r.