Zmiany w składzie sekretarzy Sejmu.

Monitor Polski

M.P.2018.1260

Akt indywidualny
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 6 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza następujące zmiany w składzie sekretarzy Sejmu:
-
odwołuje się z funkcji sekretarza Sejmu posła Łukasza Schreibera,
-
wybiera się na funkcję sekretarza Sejmu posła Grzegorza Pudę.