Monitor Polski

M.P.2018.335

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 6 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza następujące zmiany w składzie sekretarzy Sejmu:
- odwołuje się z funkcji sekretarza Sejmu posła Piotra Babiarza,

- wybiera się na funkcję sekretarza Sejmu posła Rafała Webera.