Monitor Polski

M.P.2018.277

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 marca 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 6 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza następujące zmiany w składzie sekretarzy Sejmu:
1) odwołuje się z funkcji sekretarza Sejmu:
- poseł Małgorzatę Golińską,
- posła Artura Sobonia;
2) wybiera się na funkcję sekretarza Sejmu:
- poseł Martę Kubiak,
- posła Jarosława Szlachetkę.