Zmiany w składzie Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1970.8.72

Akt indywidualny
Wersja od: 17 marca 1970 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 6 marca 1970 r.
w sprawie zmian w składzie Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 29 ust. 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Rada Państwa na wniosek Prezesa Rady Ministrów postanawia:
1)
powołać Józefa Kuleszę na stanowisko Wiceprezesa Rady Ministrów, odwołując go ze stanowiska Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,
2)
powołać Stanisława Majewskiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z zachowaniem dotychczas zajmowanego stanowiska Wiceprezesa Rady Ministrów.