§ 1. - Zmiany w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1996.84.738

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 grudnia 1996 r.
§  1.
Na wniosek Prezesa Rady Ministrów z dniem 1 stycznia 1997 r. powołuję Pana Zbigniewa Siemiątkowskiego na stanowisko Ministra-członka Rady Ministrów.