Monitor Polski

M.P.1974.34.199

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 października 1974 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 24 września 1974 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Ministrów.

Na podstawie art. 29 ust. 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Rada Państwa, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, odwołuje Wiceprezesa Rady Ministrów Jana Mitręgę z zajmowanego dotychczas jednocześnie stanowiska Ministra Górnictwa i Energetyki, powołując na to stanowisko Jana Kulpińskiego.