Monitor Polski

M.P.1962.60.285

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 sierpnia 1962 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 28 lipca 1962 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów.

Na podstawie art. 29 ust. 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Rada Państwa postanawia:
1) powołać Franciszka Waniołkę na stanowisko Wiceprezesa Rady Ministrów, odwołując go równocześnie ze stanowiska Ministra Przemysłu Ciężkiego,
2) powołać Zygmunta Ostrowskiego na stanowisko Ministra Przemysłu Ciężkiego.