Zmiany w składzie osobowym Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Monitor Polski

M.P.2005.42.558

Akt indywidualny
Wersja od: 22 lipca 2005 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 lipca 2005 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji do Spraw Służb Specjalnych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza następujące zmiany:
1.
Na podstawie art. 137 ust. 4 w związku z art. 137 ust. 1 Regulaminu Sejmu:

odwołuje się ze składu Komisji do Spraw Służb Specjalnych:

- posła Jacka Zdrojewskiego

2.
Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 2 Regulaminu Sejmu:

odwołuje się ze składu Komisji Infrastruktury:

- posła Andrzeja Różańskiego

3.
Na podstawie art. 137 ust. 4 Regulaminu Sejmu:

wybiera się do składu Komisji do Spraw Służb Specjalnych:

- posła Andrzeja Różańskiego.