Monitor Polski

M.P.2015.374

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 51 w Koszalinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 171 § 3 w związku z § 1 pkt 1 oraz w związku z art. 170 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa sędziego Sądu Okręgowego w Koszalinie Leszka Miazka w Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 51 w Koszalinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
§  2. Powołuje się Marcina Adama Zielińskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinku do składu Okręgowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 1.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.