Monitor Polski

M.P.2019.388

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 58/2019 PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w składach rejonowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 171 § 3 i § 1 pkt 1 w związku z art. 170 § 3 i art. 174 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa sędzi Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej Agnieszki Grążawskiej w Rejonowej Komisji Wyborczej nr 29 w Bielsku-Białej.
§  2.  Powołuje się:
1) Pawła Dominika Cetnarowskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Limanowej do składu Rejonowej Komisji Wyborczej nr 26 w Nowym Sączu;
2) Beatę Lucynę Hajdugę - sędzię Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej do składu Rejonowej Komisji Wyborczej nr 29 w Bielsku-Białej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.