§ 3. - Zmiany w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2019.851

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 września 2019 r.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.