§ 1. - Zmiany w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2019.851

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 września 2019 r.
§  1. 
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa:
1)
sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Dagmary Ewy Kruzel w Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy;
2)
sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Lidii Iwanowskiej w Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
3)
sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Izabeli Świetlickiej w Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
4)
sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Małgorzaty Budrewicz-Macholak w Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
5)
sędziego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Grażyny Śliwy w Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
6)
sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Mirosława Iwanowskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze;
7)
sędziego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie Macieja Shulza w Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II;
8)
sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni Ilony Katarzyny Rudek w Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku.