§ 2. - Zmiany w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2019.848

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 września 2019 r.
§  2. 
Powołuje się:
1)
Urszulę Klejnowską-Mosiołek - sędziego Sądu Rejonowego w Jaworze (w stanie spoczynku) do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy;
2)
Michała Lewoca - sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy;
3)
Agnieszkę Aldonę Zielińską - sędziego Sądu Rejonowego w Wieliczce do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I;
4)
Marcina Sylwestra Gawrona - sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie II;
5)
Mariusza Kucharczyka - sędziego Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach II.