Zmiany w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2019.848

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 211/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie zmian w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 171 § 1 pkt 1 w związku z art. 170 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa:
1)
sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Kazimierza Chłopeckiego w Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy;
2)
sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Katarzyny Sobieskiej w Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy;
3)
sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie Elżbiety Jakubiec w Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie;
4)
sędziego Sądu Okręgowego w Zamościu w stanie spoczynku Grażyny Gorzko w Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie;
5)
sędziego Sądu Rejonowego w Myślenicach Marcina Hałgasa w Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I;
6)
sędziego Sądu Rejonowego w Olkuszu Rafała Ziętka w Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie II.
Powołuje się:
1)
Urszulę Klejnowską-Mosiołek - sędziego Sądu Rejonowego w Jaworze (w stanie spoczynku) do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy;
2)
Michała Lewoca - sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy;
3)
Agnieszkę Aldonę Zielińską - sędziego Sądu Rejonowego w Wieliczce do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I;
4)
Marcina Sylwestra Gawrona - sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie II;
5)
Mariusza Kucharczyka - sędziego Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej do składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach II.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.