Zmiany organizacyjne w Akademii Medycznej w Warszawie.

Monitor Polski

M.P.1960.84.381

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 10 października 1960 r.
w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) zarządza się, co następuje:
W Studium Doskonalenia Lekarzy Akademii Medycznej w Warszawie tworzy się Katedrę Pediatrii.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 listopada 1960 r.