§ 1. - Zmiany jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń robót wiertniczych. - M.P.1960.76.353 - OpenLEX

§ 1. - Zmiany jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń robót wiertniczych.

Monitor Polski

M.P.1960.76.353

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1960 r.
§  1.
Zatwierdza się jednolity cennik robót wiertniczych nr 1/CUG/60 jako powszechnie obowiązujący normatyw dla celów kosztorysowania i rozliczeń robót wiertniczych; cennik ten został wydany oddzielnie.