Monitor Polski

M.P.2016.636

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2016 r.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.