Monitor Polski

M.P.2019.498

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.