§ 2. - Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw inicjatywy "Obywatel".

Monitor Polski

M.P.2016.316

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 2016 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.