§ 2. - Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego.

Monitor Polski

M.P.2020.986

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 października 2020 r.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.