Monitor Polski

M.P.2016.827

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2016 r.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.