§ 2. - Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.2015.812

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 2015 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.