Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2017.438

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 kwietnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zarządza się, co następuje:
W statucie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 762) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Szefa Kancelarii;

2) Biuro Szefa Gabinetu Prezydenta;

3) Biuro Dialogu i Korespondencji;

4) Biuro do Spraw Kontaktu z Polonią i Polakami za Granicą;

5) Biuro do Spraw Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich;

6) Biuro do Spraw Wystąpień Prezydenta i Patronatów;

7) Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej;

8) Biuro Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

9) Biuro Obsługi Organizacyjnej Prezydenta;

10) Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski;

11) Biuro Odznaczeń i Nominacji;

12) Biuro Prasowe;

13) Biuro Prawa i Ustroju;

14) Biuro Spraw Zagranicznych;

15) Biuro Wydarzeń Krajowych;

16) Biuro Administracyjno-Finansowe;

17) Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.".

Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzi reorganizację Kancelarii związaną z nową strukturą jej statutowych komórek organizacyjnych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.