§ 3. - Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2017.438

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 2017 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.