Monitor Polski

M.P.2020.417

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2020 r.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.