Monitor Polski

M.P.2018.1174

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2018 r.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.