Zmiana wykazu ekspozytur wojewódzkich biur Funduszu Pracy.

Monitor Polski

M.P.1939.87.198

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 1939 r.