Monitor Polski

M.P.2018.1106

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 listopada 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany w składzie sekretarzy Sejmu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 6 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wybiera na funkcję sekretarza Sejmu posła Waldemara Budę.