Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2020.764

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.

POSTANOWIENIE Nr 1131.19.2020
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów odwołuję Pana Jacka Krzysztofa CZAPUTOWICZA ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Spraw Zagranicznych.