Zmiana w składzie Rady Ministrów. - M.P.2019.749 - OpenLEX

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2019.749

Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131.14.2019

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 14 sierpnia 2019 r. powołuję Pana Mariusza KAMIŃSKIEGO Ministra-Członka Rady Ministrów na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.