Monitor Polski

M.P.2019.743

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131.13.2019

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 9 sierpnia 2019 r. odwołuję Panią Elżbietę Barbarę WITEK ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.