Monitor Polski

M.P.2019.476

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2019 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131.6.2019

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 4 czerwca 2019 r. odwołuję

Panią Beatę Marię SZYDŁO - ze składu Rady Ministrów, z urzędu Wiceprezesa Rady Ministrów

Pana Joachima Stanisława BRUDZIŃSKIEGO - ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Panią Teresę Tatianę CZERWIŃSKĄ - ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Finansów

Panią Beatę Agnieszkę KEMPĘ - ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra - Członka Rady Ministrów

Panią Elżbietę RAFALSKĄ - ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Panią Annę Elżbietę ZALEWSKĄ - ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Edukacji Narodowej