Monitor Polski

M.P.2018.614

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 czerwca 2018 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131.10.2018

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 20 czerwca 2018 r. powołuję Pana Jana Krzysztofa ARDANOWSKIEGO w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.