Monitor Polski

M.P.2018.416

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 kwietnia 2018 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131.7.2018

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, powołuję Pana Marka Tadeusza ZAGÓRSKIEGO w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Cyfryzacji.