Monitor Polski

M.P.2018.29

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2018 r. nr 1131.2.2018
o zmianie w składzie Rady Ministrów

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 9 stycznia 2018 r. powołuję w skład Rady Ministrów
Panią Teresę Tatianę CZERWIŃSKĄ - na urząd Ministra Finansów

Panią Jadwigę Katarzynę EMILEWICZ - na urząd Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Pana Jerzego Stanisława KWIECIŃSKIEGO - na urząd Ministra Inwestycji i Rozwoju

Pana Łukasza SZUMOWSKIEGO - na urząd Ministra Zdrowia

Pana Henryka KOWALCZYKA - na urząd Ministra Środowiska

Pana Joachima Stanisława BRUDZIŃSKIEGO - na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Pana Jacka Krzysztofa CZAPUTOWICZA - na urząd Ministra Spraw Zagranicznych

Pana Mariusza BŁASZCZAKA - na urząd Ministra Obrony Narodowej

Pana Andrzeja Mieczysława ADAMCZYKA - na urząd Ministra Infrastruktury