Monitor Polski

M.P.2016.941

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 września 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 1131.16.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 września 2016 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 28 września 2016 r. odwołuję Pana Mateusza Jakuba MORAWIECKIEGO ze składu Rady Ministrów, z urzędów Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju.