Monitor Polski

M.P.2016.915

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 września 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 1131.14.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 września 2016 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 15 września 2016 r. odwołuję Pana Dawida Bohdana JACKIEWICZA ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Skarbu Państwa.