Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2015.587

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2015 r.

nr 1131.9.2015

o zmianie w składzie Rady Ministrów

(M.P. z dnia 10 lipca 2015 r.)

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 16 czerwca 2015 r. powołuję Pana Adama KOROLA w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Sportu i Turystyki.