Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2009.5.42

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 2009 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 stycznia 2009 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131-5-09

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 15 stycznia 2009 r. powołuję Pana Michała Jana BONIEGO w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra-Członka Rady Ministrów.