Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2006.3.33

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 stycznia 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 stycznia 2006 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

Nr 113-1-06

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, odwołuję z dniem 3 stycznia 2006 r. Pana Andrzeja Mikosza ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Skarbu Państwa.