Monitor Polski

M.P.2005.21.327

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2005 r.

POSTANOWIENIE
REZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 marca 2005 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 113-7-05

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 31 marca 2005 r.:

1. odwołuję Pana Jerzego HAUSNERA ze składu Rady Ministrów, z urzędów Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Gospodarki i Pracy,
2. powołuję Pana Jacka PIECHOTĘ w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Gospodarki i Pracy.