Zmiana w składzie Rady Ministrów. - M.P.2004.38.666 - OpenLEX

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2004.38.666

Akt indywidualny
Wersja od: 15 września 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 września 2004 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 113-30-04

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 6 września 2004 r.:

1.
odwołuję Pana Marka SADOWSKIEGO ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Sprawiedliwości,
2.
powołuję Pana Andrzeja KALWASA w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Sprawiedliwości.