Zmiana w składzie Rady Ministrów. - M.P.2004.21.369 - OpenLEX

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2004.21.369

Akt indywidualny
Wersja od: 19 maja 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 113-18-04

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 30 kwietnia 2004 r. odwołuję Panią Danutę HÜBNER ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra - Członka Rady Ministrów.