Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2004.4.58

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 stycznia 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 stycznia 2004 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 113-1-04

Na podstawie art. 161 w związku z art. 147 ust. 2 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 21 stycznia 2004 r.:

1.
odwołuję Pana Krzysztofa JANIKA ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
2.
powołuję Pana Józefa OLEKSEGO w skład Rady Ministrów, na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.