Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2001.8.138

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 marca 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lutego 2001 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów.

nr 113-2-01

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 28 lutego 2001 r.:

1)
odwołuję Pana Andrzeja CHRONOWSKIEGO ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Skarbu Państwa,
2)
powołuję Panią Aldonę KAMELĘ-SOWIŃSKĄ w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Skarbu Państwa.