Monitor Polski

M.P.1998.45.636

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 grudnia 1998 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów.

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), na wniosek Prezesa Rady Ministrów - z dniem 8 grudnia 1998 r. odwołuję Pana Eugeniusza MORAWSKIEGO z urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.