§ 2. - Zmiana uchwały w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach... - M.P.2020.537 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana uchwały w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Monitor Polski

M.P.2020.537

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2020 r.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.